Hazrat Ali a.s.

Dunia aik "sanp" ki tarah hay. Jiski "zahiri jild" narm aur khubsurat hay aur uskay "batin" main "zehar" bhara hua hai...

No comments:

Post a Comment