( Hazrat Imam Ali A.S )

Hamesha apni choti choti ghalatiyon se bachne ki koshish 

karo,Q k
Insan paharon se nai chotey chotey pattharon se hi thokar 

khata hai.


( Hazrat Imam Ali A.S )

No comments:

Post a Comment